Hoe werken we?

Foliemontage is een specialisme. VinyTouch is in deze tak van sport toonaangevend en zal dit ook blijven. Om inhoud te geven aan deze visie, werken we vanuit een viertal centrale thema’s.

  • Kwaliteit is een begrip dat zich lastig laat vangen in meetbare en tastbare zaken. Zet je zaken als; meedenken, voorbereiden, kennis van zaken (weten wat wel en niet kan/hoeft) en vakmanschap echter neer in een solide organisatie, dan is de fundatie voor een kwaliteitsbewust bedrijf gelegd.
  • Techniek komt voort uit het lerende vermogen van de organisatie. Door de jaren heen, zijn er veel technieken binnen VinyTouch ontwikkeld die inmiddels de weg binnen Europa hebben gevonden. Verder kijken en denken vanuit een oplossingsgerichte basis, maakt dat er nieuwe inzichten en technieken ontstaan.
  • Ontwikkelingen in de signbrache worden nauwlettend gevolgd. Nieuwe productiefaciliteiten, basismaterialen en toepassingsmogelijkheden kunnen het speelveld veranderen. Door onze jarenlange samenwerking met foliefabrikanten, foliedistributeurs en folieverwerkers lopen we ook in dit opzicht voorop.
  • Garantie kun je geven als je zeker van je zaak bent. Klachten die toe te schrijven zouden zijn aan het montagewerk worden beoordeeld en zorgvuldig afgehandeld. Ligt de oorzaak bij derden, dan lopen we niet weg van het herstelwerk maar nemen het initiatief bij het vinden van de oplossing.
Vinytouch